کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان

کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان
کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان
۳ (۶۰%) ۲ votes

کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان

یک کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان شهرستان رزن با هدف کشت محصولات کم آب مثل زعفران و گل محمدی برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی صدا و سیما مرکز رزن در استان همدان گفت: تاکنون برای توسعه کشت محصولات کم آب ، ۱۸ هکتار زعفران در این شهرستان کشت شده است.
وی افزود: کشت هندوانه از ۱۵۰۰ هکتار به ۵۵۰ هکتار و کشت سیب زمینی از ۹ هزار هکتار به ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافته است.
در این همایش دویست نفر از کشاورزان این شهرستان با نحوه کشت محصولات کم آبر مثل زعفران آشنا شدند.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


کارگاه آموزشی کشت زعفران کارگاه آموزشی کشاورزی قیمت زعفران نرخ زعفران خرید زعفران خرید زعفران عمده

 زعفران نورهان

کارگاه آموزشی مخصوص کشاورزان
3 (60%) 2 votes