۶۰ کیلوگرم گل زعفران برای اهدای بقعه متبرکه امام زاده سلطان ابوالقاسم در خراسان جنوبی

۶۰ کیلوگرم گل زعفران برای اهدای بقعه متبرکه امام زاده سلطان ابوالقاسم در خراسان جنوبی

عده ای از خیران و کشاورزان مقدار ۶۰ کیلوگرم گل زعفران را برای بازسازی بقعه متبرکه امام زاده سلطان ابوالقاسم روستای قاسم آباد آیسک اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری خراسان جنوبی ۶۰ کیلوگرم گل زعفران به مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شده است.

این مبلغ برای بازسازی امامزاده هزینه شده است.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زعفران با کیفیت، زعفران خراسان جنوبی، زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.