۷عامل موثر بر عملکرد زعفران

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

۷عوامل موثر بر عملکرد زعفران

۷عوامل موثر بر عملکرد زعفران

۷عوامل موثر بر عملکرد زعفران

زعفران یکی از گیاهان مقاوم در برابر دمای پایین و سرما می باشد. این گیاه می تواند تا دمای -۱۸ درجه سانتی گراد را تحمل کند.
به علت اینکه گل زعفران درون خاک رشد و نمو می یابد، دمای خاک مهمتر از دمای هوا برای این نوع گیاه می باشد، به این علت که میزان تغییرات کوتاه مدت خاک از هوا کمتر می باشد.
در نتیجه در پاییز خاک زود تر از هوا سرد و در بهار دیرتر از هوا گرم می شود..
همچنین نواسانات دمایی در سطح خاک بیشتر از عمق است، لذا توصیه می گردد جهت جلوگیری از کاهش عملکرد و همچنین نفوذ کمتر نور به خاک بنه ها حتما در عمق ۱۵ سانتی متری یا بیشتر کشت گردند.

خاک مناسب:

خاک مزررعه زعفران بهتر است دارای ساختمان متوسط و کم و بیش نرم و نفوذپذیر باشد.
این گیاه در خاک های سیلیسی، رسی، آهن دار و گچی رشد مناسبی دارد. عناصر موثر بر عملکرد گل زعفران فسفر قابل استفاده ازت معدنی و پتاسیم تبادلی می باشد. ضمنا کشاورزان ایرانی معتقدند در خاکی که در حال حاضر در زیر کشت زعفران است مجددا نباید زعفران کشت نمود.

 

عوامل موثر بر عملکرد زعفران

عواملی که بر عملکرد بهتر رشد زعفران موثرند عبارتند از:

  • عمر مزرعه: از سال ششم به بعد عملکرد مزرعه کاهش می یابد.
  • باروری خاک: افزودنی کود حیوانیپوسیده هر سال کمک شایانی به افزایش عملکرد می نماید.
  • اندازه بنه کاشت شده: هرچه اندازه بنه بزرگتر باشد محصول سال اول و سال های بعدی بیشتر می شود.
  • تعداد بنه کاشت شده: تعداد بنه بیشتر کشت شده در واحد سطح و کوتاه نمودن عمر برداشت یک نزرعه به ۵ سال منجر به افزایش عملکرد خواهد شد.
  • برداشت به موقع گل: جداد کردن کلاله و خشک کردن صحیح و سریع آن.
  • کنترل آفات: بیماری ها و علف های هرز مزرعه
  • کاشت بنه در خرداد ماه به جای ماه های پایانی تابستان و اوایل پاییز.
  • تناوب زراعی زعفران

گیاه یونجه به دلیل بیماری ها ی مشترک قارچی نباید در تناوب زراعی با زعفران قرار بگیرد.
کشت چغندر قند و سیب زمینی به دلیل غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیستند و نتیجه مطلوبی عاید نمی شود.در کشور اسپانیا برای مزارع فرصت ۱۰ تا ۲۰ ساله به زمین می دهند.

7عوامل موثر بر عملکرد زعفران

7عوامل موثر بر عملکرد زعفران

عوامل موثر بر عملکرد زعفران

در کشمیر مزارع را پس از یکسال آیش در سال دوم گندم و خردل می کارند و سپس زعفران کشت می کنند. در ایران بعضی از زراعین زمین را، به مدت چند سال به حال خود رها می کنند و برخی به زراعت غلات و کشت حبوبات در آن زمینمبادرت می نمایند.
کشاورزان قائنات معتقدند که زمین زعفران را نمی توان دوباره زعفران کاشت و یا آنکه باید زمانی معادل ۲ برابر مدت توقف زعفران در آن زمین از کشت مجدد زعفران خودداری نمود.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


کاشت زعفران کاشت زعفران گلخانه ای کاشت زعفران در گلدان رشد زعفران مراحل رشد زعفران خاک زعفران نوع خاک زعفران شرایط خاک زعفران گیاه زعفران مزرعه زعفران زعفران نورهان

کاشت زعفران کاشت زعفران گلخانه ای کاشت زعفران در گلدان رشد زعفران مراحل رشد زعفران خاک زعفران نوع خاک زعفران شرایط خاک زعفران گیاه زعفران مزرعه زعفران زعفران نورهان کاشت زعفران کاشت زعفران گلخانه ای کاشت زعفران در گلدان رشد زعفران مراحل رشد زعفران خاک زعفران

گیاه زعفران مزرعه زعفران زعفران نورهانحال خود رها می کنند و برخی به زراعت غلات و کشت حبوبات در آن زمینمبادرت می نمایند.

کنترل آفات: بیماری ها و علف های هرز مزرعه.عمر مزرعه: از سال ششم به بعد عملکرد مزرعه کاهش می یابد.باروری خاک: افزودنی کود حیوانیپوسیده هر سال کمک شایانی به افزایش عملکرد می*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: