دفعات آبیاری زعفران

دفعات آبیاری زعفران

Saffron irrigation frequency 3

دفعات آبیاری زعفران

زعفران گیاه حساسی می باشد بنابراین باید به نحوه آبیاری این گیاه توجه داشته باشیم تا در نتیجه محصولی پر بار و با کیفیت داشته باشیم.

آبیاری زعفران در سال اول کشت :

باید توجه داشت که اگر کشت در خرداد یا شهریور می باشد قبل و بعد از این زمان(کشت) گیاه را آبیاری نکنیم

زیرا با وجود آلودگی ها پیاز زعفران به کنه و قارچ در صورتی که آبیاری شده باشد افزایش پیدا می کند.

اولین ابیاری به دمای محیط بستگی دارد،در سال اول به دلیل اینکه گل نمی دهد میتوان زودتر آبیاری را شروع کرد.

بهترین زمان برای آبیاری این گیاه اوایل مهرماه می باشد اما اگر پیاز زعفران به کنه آلوده باشد بهتر است صبر کنیم هوا سرد شود و بعد آبیاری را شروع کنید.

نحوه آبیاری زعفران به چه صورت است؟

معمولا آبیاری زعفران ۵ بار در هر سال می باشد.

آبیاری این گیاه با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه از اوایل مهر تا اوایل آیان شروع می شود.

آبیاری باید با دقت و حساسیت انجام شود زیرا زعفران در این مدت خواب بوده است

و این به این علت است که ابیاری نامناسب باعث می شود تا هنگام برداشت با مشکل مواجه شوید.

زمان آبیاری گیاه زعفران :

آبیاری اول و دوم به منظور توسعه ریشه های پیاز و رسیدن غذا و در رشد گیاه بسیار مهم و موثر می باشد.

آبیاری اول : (بار آب) = عمل سله شکنی پس ار آبیاری انجام می شود و سه هفته بعد گل ها نمودار می گردند

این آبیاری در منطقه های سردسیر در اوایل مهر می باشد.

آبیاری دوم : (زاج آب)=  طبق معمول آبیاری دوم پس از ۴۰ روز از ابیاری بار اول صورت می گیرد.

توجه : قبل از این آبیاری باید حدودا ۱۰۰ کیلو گرم کود اوره برای افزایش رشد بهتر رویشی در مزرعه پخش کنید و بعد آبیاری کنید.

آبیاری سوم : این آبیاری به آبیاری وجین معروف می باشد.

این آبیاری در اوایل اسفند انجام می شود ،زیرا در اثر رطوبت زمستانه علف های هرز رشد می کنند

و این آبیاری عملیات حذف علف های هرز را آسان می کند.

آبیاری چهارم : این ابیاری برای حفظ رطوبت پیاز زعفران در خاک مهم می باشد.

این آبیاری اواخر اسفند ماه می باشد.

در مناطق سردسیر و سال هایی که رطوبت بیشتر است همین ۴ مرتبه آبیاری کافی می باشد.

دفعات آبیاری زعفران

آبیاری پنجم : (زردآب)= این آبیاری قبل از زر شدن برگ های زعفران می باشد.

-آخرین آبیاری زعفران می باشد،

-این ابیاری معمولا در فروردین ماه انجام می شود.

 

دقت داشته باشید که ابیاری اسفند اهمیت بسیاری دارد.

به موارد زیر توجه داشته باشید :

۱-در فاصله زمانی بین دو ابیاری خاک خشک باشد.

۲- بعد از اتمام عمر برگ های گیاه آبیاری را قطع نمایید.

آبیاری زعفران در مناطق سردسیر، گرمسیر و معتدل چگونه است ؟

اولین آبیاری در منطقه های سردسیر از دهم مهرماه شروع می شود.

-همچنین اولین آبیاری در منطقه های گرمسیر اوایل آبان می باشد.۱۰ الی ۱۵ روز بعد از کاشت که به ان آب گل گفته میشود.

 

دفعات ابیاری زعفران

آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران..آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان.آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان.نیاز آبی زعفران..کود مناسب برای زعفران..روش آبیاری زعفران در گلدان..نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.آبیاری قطره ای زعفرانآبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری قطره ای زعفران..آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان..آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان.نیاز آبی زعفران..کود مناسب برای زعفران..روش آبیاری زعفران در گلدان..نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.آبیاری قطره ای زعفرانآبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری قطره ای زعفران..آبیاری بارانی زعفران..

دفعات آبیاری زعفران

اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان..آبیاری قطره ای زعفران..آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان.نیاز آبی زعفران..کود مناسب برای زعفران..روش آبیاری زعفران در گلدان..نیاز آبی زعفران.آبیاری قطره ای زعفران.نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.نیاز آبی زعفران.آبیاری قطره ای زعفرانآبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری تابستانه زعفران.آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان..آبیاری قطره ای زعفران..آبیاری بارانی زعفران..اخرین ابیاری زعفران..ابیاری زعفران در گلدان.نیاز آبی زعفران..کود مناسب برای زعفران..روش آبیاری زعفران در گلدان…آبیاری قطره ای زعفران.روش آبیاری زعفران در گلدان.کود مناسب برای زعفران.اخرین ابیاری زعفران.آبیاری بارانی زعفران.*

code  • حسن توحیدی در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399 گفته است :

    لطفازمان کودهی راتوضیح دهید.
    ضمنا می توانم نماینده خرید برای شما در استان یزد سهرستان ابرکوه باشم.

WhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.