با شناسنامه شدن زعفران با زعفران های تقلبی خداحافظی کنید

با شناسنامه شدن زعفران با زعفران های تقلبی خداحافظی کنید

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در مورد شناسنامه دار شدن زعفران گفت: با شناسنامه دار کردن زعفران باعث به حداقل رساندن سو استفاده متخلفین از طلای سرخ می شود که این به نفع صادر کننده، تولید کننده و مصرف کننده می باشد.

وی افزود: موضوع شناسنامه دار شدن زعفران در اولویت کار ها قرار دارد ، با این کار مشخصات مزارع و تولید کنندگان ، در نقاط مختلف کشور از طریق یک ۱۳ رقمی قابل پیگیری می باشد. از این طریق دیگر خبری از زعفران های تقلبی نخواهد بود.

عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: شناسنامه دار شدن زعفران یک ادعا نیست، از این طریق تمامی مستندات صفر تا صد مراحل تولید به وسیله کد قابل مشاهده می باشد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زعفران اصلي زعفران اصلی و تقلبی زعفران اصلی را چگونه بشناسیم قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی قیمت زعفران در بورس نرخ زعفران نرخ زعفران خشک نرخ زعفران در بورس نرخ زعفران بروز خرید زعفران خرید زعفران عمده خرید زعفران کیلویی خرید زعفران در بورس زعفران نورهان اخبار زعفران*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.