چند روش برای پی بردن به زعفران اصل

چند روش برای پی بردن به زعفران اصل
چند روش برای پی بردن به زعفران اصل
۴ (۸۰%) ۵ votes

چند روش برای پی بردن به زعفران اصل

  • سره شاخه های گیاه عفران باید شیپوری شکل باشد

زعفران خوب وو واقعی دارای ۳ سر شاخه می باشد که قسمت سر آن مانند شیپور می باشد. هرچه به سمت بالا می رود، شیپور نازک تر می شود.

  • کلاله های زعفران

کلاله ها نباید براق باشند.در بعضی مواقع برای شناسایی زعفران اصل از روی کلاله ها، آن را به آزمایشگاه می برند.

در بعضی مواقع دیده شده است که از سر ذرت به جای زعفران استفاده می کنند. کلاله های ذرت به صورت مستقیم  می باشد اما زعفران اصل انحنادار می باشد.

  • تشخیص اصل بودن زعفران به وسیله کاغذ

مقداری زعفران را روی کاغذ قرار داده و فشار دهید، اگر از آن روغن و چربی به جا ماند، زعفران تقلبی می باشد، اما اگر پودر ود و اثری از چربی نباشد زعفران اصل می باشد.

  • رنگدهی پایین زعفران اصل

زعفران اصل رنگ دهی پایینی نسبت به زعفران های تقلبی دارد.

  • زعفرانن اصل را با گاز شهری تشخیص داده می شود

متان که در گاز شهری موجود است یک شناساگر قوی برای تشخیص زعفران اصل می باشد.مقداری از زعفران را روی گاز بگبرید اگر به رنگ نارنجی یا بنفش در آمد زعفران خالص می باشد.اگر رنگ آن زرد شود زعفران تقلبی و ناخالص می باشد.

  • تشخیص زعفران اصل به وسیله بنزین

اگر زعفران در بنزین حل شد و رنگی شد زعفران تقلبی می باشد، در غیر این صورت اصل می باشد.

  • رنگ، بو و مزه زعفران اصل

رنگ زعفران اصل قرمز پررنگ، بوی آن مطبوع و طعم آن کمی تلخ می باشد.

چند روش برای پی بردن به زعفران اصل


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


زعفران اصلي زعفران اصل را چگونه بشناسیم زعفران اصل را چگونه تشخیص دهیم قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی خرید زعفران عمده خرید زعفران کیلویی خرید زعفران در مشهد خرید زعفران اینترنتی زعفران نورهان قیمت زعفران نورهان زعفران اصلی  زعفران اصلی


چند روش برای پی بردن به زعفران اصل
4 (80%) 5 votes