نابودی تدریجی مزارع زعفران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نابودی تدریجی مزارع زعفران

در آمار گفته شده که ۸۰% زعفران کشورمان صادر می شود. با نگاه خوش بینانه به این موضوع درصد تولیدی محصولمان صادر می شود.طی ماه گذشته با توجه به تعطیلات سال نو صادرات زعفران روند کندی را در پیش گرفته است اما انتظار می رود با آغاز روند کاری کشور ها صادرات این محصول را از سر گرفت.

در چند سال اخیر بسیاری از مزارع زعفران با خشکسالی روبرو بودند و متاسفانه با اینکه زعفران در شراسط کم آبی بسیار پایدار و سازگار بوده است، در شرایط کم آبی چند ساله مستمر با خشکسالی مواجه بوده است و کمبود منابع آبی یک تهدید جدی برای نابودی تدریجی این مزارع هستند.

در چنین شرایط کم آبی کشاورزان با شرایط سختی روبرو هستند و سطح برداشت محصول از مقدار انتظار کمتر می باشد. مثلا گناباد یا تایباد آبیاری مزارع به وسیلخ تانکر انجام می شود و این خود باعث هزینه های بالای آبرسانی می شود و معمولا آبیاری با نهایت صرفه جویی و بصورت ناقص انجام می پذیرد که به تدریج منجر به نابودی و کاهش عملکرد تولید این شهرستان ها می شود.
به غیر از مشکلات آبیاری، مسئله قاچاق و وجود افراد ناکارآمد یک تهدید جدی برای زعفران ایرانی به حساب می آید.امروزه با به وجود آمدن صادرکنندگان یک بار مصرف، افرادی که پا به این عرصه گذاشتند که هیچگونه زمینه ای در این مورد ندارند، باعث جدی نگرفتن صادرات و قوانین ناکارآمد می شوند.

متاسفانه وجود بخشنامه پیمان سپاری ارزی موجب افزایش قاچاق می شود و صادر کنندگان یکبار مصرف وارد این عرصه می شوند و صادر کنندگان واقعی از میدان خارج شده اند. باید در این زمینه تجدید نظر هایی صورت بگیرد.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


کاشت زعفران آموزش کاشت زعفران اخبار زعفران زعفران گناباد زعفران تایباد زعفران نورهان قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی

کاشت زعفران آموزش کاشت زعفران اخبار زعفران زعفران گناباد زعفران تایباد زعفران نورهان قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: