بورس کالا بستری برای عرضه شفاف زعفران فراهم نمود

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بورس کالا بستری برای عرضه شفاف زعفران فراهم نمود

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی: پس از گذشت سال ها، بستری شفاف برای عرضه زعفران بوجود آمد و این پیشرفت را مدیون مسئولان و فعالان در بورس کالا می باشند.
وی بیان کرد، مسیری ک برای عرضه و رشد بازار زعفران نیاز است بورس کالا می باشد و بورس کالا یک ساختار منسجم اقتصادی و پیشرفته است که می تواند نیاز های بازار زعفران را به مرورو زمان و با مدیریت مرتفع کند.

بورس کالا بستری برای عرضه شفاف زعفران فراهم نمود

وی اقدام به راه اندازی بورس را یک خدمت گسترده از طرف مدیران و مسئولان بخش کشاورزی و همکاری با بخش های کشاورزی و تعامل با واحد های تجاری دانست.
علی شریعتی مقدم اضافه کرد: برای یکپارچه سازی تمامی بازیگران زعفران ، بورس کالا با همکاری نهاد های مرتبط ، ارائه خدمات ، می تواند بستری با ظرفیت های مطلوب برای تمامی این افراد فراهم سازد.

وی افزود: بورس کالا باعث سازماندهی قیمت زعفران شده و در تعیین قیمت آن نقش مهمی دارد، همچنین بورس کالا در بازار سنتی می تواند مرجع قیمت دنیا شود و این یکی از عواملی است که بر اشتیاق ورود فعالان در این زمینه می انجامد.

شریعتی در مورد کمبود دانش و تخصص در زمینه بهبود کیفیت زعفران اظهار کرد:
تمامی فعالان در این عرصه به دنبال باید آموزش و تکمیل تخصص خود باشند تا بتوانند زعفران با کیفیت و استانداردی به بورس کالا تحویل دهند.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


 بورس کالا زعفران بورس کالا معاملات زعفران قیمت زعفران قیمت زعفران گرمی نرخ زعفران نرخ زعفران خشک نرخ زعفران مشهد نرخ زعفران بروز خرید زعفران خرید زعفران عمده خرید زعفران کیلویی خرید زعفران اینترنتی زعفران نورهان اخبار زعفران


*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: