داشت و نگهداری زعفران

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

داشت و نگهداری زعفران

مرحله داشت شامل عملیات آبیاری،کوددهی، سله شکنی و مبارزه با علف های هرز می باشد.
رشد زعفران با آبیاری مزرعه آغاز می شود و اولین مرحله رشد، شروع گلدهی است. در مناطقی که سطح زیر کشت زیاد و کمبود کارگر وجود دارد توصیه می گردد، برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آبیاری در بین کرت ها با فاصله چند روز از یکدیگر تقسیم شود تا گل دهی کرت ها در اوج خود همزمان نشود.

بنابراین اولین آبیاری زعفران زمانی انجام می گردد که سطح مزرعه خالی از گیاه است.

آبیاری اول از اواسط مهر ماه تا دهه اوا آبان انجام میگیرد، اما اگر هوا گرم تر باشد زمان شروع آبیاری دیرتر و هرگاه سرما زودرس باشد در اوایل مهر ماه مزرعه زعفران آبیاری می گردد.
تقریبا می توان گفت اولین آببیاری مزرعه زعفران زمانی است که ۳ تا ۴ هفته پس از آبیاری اول سرمای چند روزه منطقه( که نیاز گلدهی زعفران است) را داشته باشیم.
توصیه می گردد آبیاری اول حتما سنگین باشد و تمام مزرعه به یک اندازه آبیاری گردد. انجام اولین آبیاری ابتدا گل ها و سپس برگ ها در سطح مزرعه آشکار می شود.

اما اگر هوا گرم باشدزعفران رشد رویشی داشته و تولید برگ می کند و کمتر گلدهی انجام می گیرد و در نتیجه کاهش عملکرد در مزرعه را خواهد داشت.
همچنین برداشت گل ها ضمن رشد برگ ها با مشکل مواجه می گردد.

 

آبیاری زعفران

داشت و نگهداری زعفران

زعفران مانند هر گیاه دیگری نیاز به آب داردو طبق آزمایشات انجام شده، جهت افزایش عملکرد در فاصله ماه های مهر ماه تا اردیبهشت ماه، نیاز آبی زعفران بررسی شده و دور آبیاری بسته به مناطق و شرایط آب و هوایی ۱۵ تا ۲۴ روز یک مرتبه توصیه می گردد ، بجز زمان یخبندان ( چله بزرگ از ۷ دیماه تا ۱۶ بهمن ماه ) که سبب ترکیدن بنه ها و فساد آن ها می گردد.

طبق بررسی های انجام شده نیاز آبی زعفران در سال، حدود ۳۰۰۰ متر مکعب گزارش گردیده است، اما کشاورزان در روش سنتی به دلیل عدم توجه به عمق کشت و عمق ریشه ها، بافت خاک و همین طور بدون توجه به حجم آب قابل دسترسی ریشه ها، اقدام به آبیاری نموده و در اکثر مواقع بدون توجه به فاصله آبیاری و حجم زیاد آب، علاوه بر تلف شدن آب، ممکن است کاهش عملکرد مزرعه را نیز در پی داشته باشند.

داشت و نگهداری زعفران

مراحل آبیاری اقتصادی زعفران بر اساس نیاز آبی زعفران و تجارب کشاورزان شامل چهار نوبت آبیاری می باشد:

آب اول:

پس از پخش کود و خراش دادن سطح زمین از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان ماه انجام می گردد.

آب دوم:

یکماه (۴ تا ۵ هفته)پس از آبیاری اول و پس از برداشت گل ها ابه همراه توزیع کود ازته در سطح مزرعه انجام می گردد.

آب سوم:

پس از وجین علف هرز در مزرعه انجام می گردد.

آب چهارم:

در پایان فصل رویش ( قبل از دهه اول اردیبهشت ماه) انجام می گردد.

لازم به توضیح است که گیاه زعفران تا حدودی مقاوم به شوری است و ای اس آب را تا حدود ۷ الی ۸ تحمل می نماید و اگر شوری آب بیشتر باشد سبب پوسیدگی بنه ها و کاهش عملکرد مزرعه می گردد.

داشت و نگهداری زعفران

آبیاری تابستانه به دلیل کشاورزان از خطر پوسیدگی بنه ها به علت گرمای زیاد خاک مرسوم نیست ولی طبق آزمایشات انجام شده در طی دو سال آبیاری تابستانه در مزارع تازه کشت شده ۱۷ درصد در مزارع چند ساله ۴۰ درصد عملکرد وزن گل را افزایش داده است. بنابراین میتوان یک نوبت آبیاری از دهم تا اواخر مرداد ماه را توصیه نمود.


خواندن مطالب زیر به شما توصیه می شود:


 رشد زعفران مراحل رشد زعفران مدت رشد زعفران آبیاری زعفران آبیاری زعفران چگونه است آبیاری زعفران بعد از کاشت داشت زعفران مراحل داشت زعفران نگهداری زعفران زعفران نورهان زعفران نورهان استان خراسان رضوی، مشهد

 رشد زعفران مراحل رشد زعفران مدت رشد زعفران آبیاری زعفران آبیاری زعفران چگونه است آبیاری زعفران بعد از کاشت داشت زعفران مراحل داشت زعفران نگهداری زعفران زعفران نورهان زعفران نورهان استان خراسان رضوی، مشهد مراحل رشد زعفران مدت رشد زعفران مراحل داشت زعفران نگهداری زعفران *

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: