چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد

چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد
چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد
۴٫۲ (۸۳٫۷۲%) ۴۳ votes

چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد

قرارداد آتی زعفران نگین زرین برای تحویل در اسفند ماه امسال از روز یکشنبه سی دی ماه امسال در بازار معاملات مشتقه بورس راه اندازی می شود.
با متوقف شدن قرارداد های سکه آتی در بازار مشتقه بورس کالا، قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی و معاملات آتی زعفران نگین زرین جایگزین این معاملات شد.

از تاریخ ۱۱ شهریور ماه امسال و با تشدید نوسان قیمت ها در بازار غیر رسمی ارز و سکه ، معاملات سکه آتی در بازار مشتقه بورس از سوی سازمان بورس تاکنون متوقف شده است.
به گفته مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا ، چهارمین قرارداد آتی بر روی زعفران نگین زرین در اولین روز معاملاتی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه به مدت ۳۰ دقیقه اول جلسه بدون حد نوسان قیمتی، و در ساعت ۱۰:۳۰ حراج تک قیمتی با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد.

مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته، قیمت پایه و یا همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود.
در صورتی که معاملات تک قیمتی انجام نشود، قرارداد آتی متوقف و در روز کاری بعدی همین فرایند تکرار خواهد شد.

از تاریخ ۲ خرداد امسال با بازگشایی سه سررسید شهریور، آبان و دی ، معاملات آتی زعفران نگین آغاز شده است.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


اخبار زعفران زعفران نورهان  قرارداد آتی زعفران قرارداد آتی زعفران نگین اندازه قرارداد آتی زعفران اخبار زعفران بورس کالای زعفران زعفران نورهان


چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد
4.2 (83.72%) 43 votes