چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

چهارمین قرارداد آتی زعفران راه اندازی شد

قرارداد آتی زعفران نگین زرین برای تحویل در اسفند ماه امسال از روز یکشنبه سی دی ماه امسال در بازار معاملات مشتقه بورس راه اندازی می شود.
با متوقف شدن قرارداد های سکه آتی در بازار مشتقه بورس کالا، قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی و معاملات آتی زعفران نگین زرین جایگزین این معاملات شد.

از تاریخ ۱۱ شهریور ماه امسال و با تشدید نوسان قیمت ها در بازار غیر رسمی ارز و سکه ، معاملات سکه آتی در بازار مشتقه بورس از سوی سازمان بورس تاکنون متوقف شده است.
به گفته مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا ، چهارمین قرارداد آتی بر روی زعفران نگین زرین در اولین روز معاملاتی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه به مدت ۳۰ دقیقه اول جلسه بدون حد نوسان قیمتی، و در ساعت ۱۰:۳۰ حراج تک قیمتی با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد.

مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته، قیمت پایه و یا همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود.
در صورتی که معاملات تک قیمتی انجام نشود، قرارداد آتی متوقف و در روز کاری بعدی همین فرایند تکرار خواهد شد.

از تاریخ ۲ خرداد امسال با بازگشایی سه سررسید شهریور، آبان و دی ، معاملات آتی زعفران نگین آغاز شده است.


خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود:


اخبار زعفران زعفران نورهان  قرارداد آتی زعفران قرارداد آتی زعفران نگین اندازه قرارداد آتی زعفران اخبار زعفران بورس کالای زعفران زعفران نورهان*

codeWhatsApp
Hi. If you are interested in purchasing saffron, leave a message. We are available for any kind of question!
سلام. اگر خریدار زعفران هستید، می توانید برای ما پیغام بگذارید.
طرح خرید زعفران از کشاورز
خرید انواع زعفران: پوشال پرسی، پوشال قلمدار
تسویه: یک هفته الی 10روز کاری
وزن به کیلوگرم ، نوع زعفران ، شهر: